Discriminatie

Een interessant artikel in De Morgen over discriminatie in de arbeidsmarkt naar aanleiding van een campagne van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/986222/2009/09/02/Uitpakken-met-mooie-jonge-allochtonen.dhtml.

Een uitreiksel :

"Niet alleen allochtonen hebben te maken met deze vorm van discriminatie. Ook ouderen, arbeidsgehandicapten, holebi's en in sommige gevallen vrouwen hebben hiermee af te rekenen. Wie alle doelgroepen optelt, zal tot de vaststelling komen dat slechts een minderheid op de arbeidsmarkt niet wordt gediscrimineerd. Dan vergeten we nog degenen die wel degelijk gediscrimineerd worden maar helemaal geen drukkingsgroep achter zich hebben om het op de politieke agenda te zetten. We hebben het over personen die er fysisch onaantrekkelijk uitzien, heel dik zijn of heel klein. Ze doen het eveneens minder goed op de arbeidsmarkt en gedeeltelijk heeft dit te maken met discriminatie. Een mooi Belgisch meisje zal sneller uitgenodigd worden voor een eerste sollicitatiegesprek dan een lelijk. Een Centrum voor Gelijkheid van Kansen moet zeer goede redenen hebben om voor de ene groep wel een campagne te voeren en voor de andere niet. Het is immers uitgesloten om voor elke doelgroep apart een ddergelijke campagne te verzinnen. Een reden zou de globale maatschappelijke achterstand van allochtonen kunnen zijn. Maar hoe denkt het Centrum dan de andere doelgroepen verder te helpen?"

Dat mocht ook wel eens gezegd worden, of niet soms ?

No comments: