Wrokkige Vlamingen

og maar eens Mia Doornaert "in volle form". Enige uitreiksels :

... Vlaanderen oogst wat het zaait met een zeer schizofreen discours. Binnenskamers slaat het zich op de borst over zijn superioriteit ten aanzien van Wallonië. Aan de buitenwereld geeft het een imago van een wrokkig, verkrampt, onverdraagzaam volk, niet van een zelfverzekerde meerderheid maar van een ongeneeslijk gecomplexeerde minderheid. Dat discours drijft op het oude Vlaams-nationalistische, emotionele verzet tegen België, in welke vorm ook. Vlaanderen moet onafhankelijk zijn omdat het onafhankelijk moet zijn, punt. Ongeacht de prijs.

Die boodschap is zich, met groot succes, gaan vermommen in een retoriek van redelijkheid. Het codewoord van het Vlaams nationalisme is 'goed bestuur' geworden. Zijn tactiek is simpel: het doet alles om België af te zwakken en te kortwieken en klaagt dan dat België niet werkt. Het wordt daarin natuurlijk fors geholpen door de kortzichtigheid van en de objectieve bondgenootschappen vanwege Franstalige partijen, de PS op kop.

Goed bestuur is natuurlijk noodzakelijk, maar beweren dat zoiets per definitie in Vlaanderen bestaat is iets heel anders. Het gerommel met en in het Vlaams Huis in New York is er bijvoorbeeld niet echt een staaltje van.

Hoezeer die notie dient als vlag voor nationalisme bleek uit de N-VA-affiches voor de jongste regionale verkiezingen: 'De uitweg uit de crisis: Vlaanderen'. Dát is pas propaganda. Laat Vlaanderen onafhankelijk worden en het krijgt perfect bestuur. Ga maar eens aan de werknemers van Opel zeggen dat hun baan niet zou bedreigd zijn als België maar niet bestond.

Zorgwekkend is hoe dat discours in Vlaanderen er bijna kritiekloos in gaat. Als Clouseau het goede leven in België durft te bezingen, wordt dat haast een Vlaamse staatszaak. Wie kan of durft er nog iets goeds over België te zeggen? Daar moet zelfs een Vlaams minister over opgebeld worden die dan verontwaardigd kan doen over die 'propaganda'

Hoe autonomer Vlaanderen wordt, hoe meer het naar zijn navel staart. Extremistische flaminganten verkondigden op hun jongste IJzerwake zelfs dat Vlaanderen zich kan afscheuren en Brussel achterlaten, want de Brusselaars zullen 'door het stof gekropen komen' naar de Vlaamse 'vetpotten'. Die ideologen verzwijgen voor het gemak welk een 'vetpot' Brussel zelf voor de Vlamingen is. Ze gaan eraan voorbij dat nu weer Opel aantoont hoe bedreigd onze 'vetpotten' zijn. En in deze tijd van snel en wereldwijd circulerende beelden geven ze een akelig beeld van Vlaanderen, niet alleen aan hun landgenoten maar ook aan de rest van de wereld. Deze Vlaamse Brusselaar bedankte meteen al feestelijk voor de eer om kruipdier te spelen voor dat soort Vlaanderen."

My italics.

No comments: