Hoofddoeken

In De Standaard van 16 september lees ik dat Bertje nog eens van zich laat horen op zijn blog.
Hij verzet zich heftig tegen het hoofddoekenverbod in de Vlaamse gemeenschapsscholen en weet : "Een gemeenschap die deze beslissing neemt, is niet mijn gemeenschap."

Wel meneer Bert, het gevoelen is totaal wederkering : een gemeenschap waarin jouw type en jouw mening de meerderheid zouden vormen, kan onmogelijk mijn gemeenschap zijn.

No comments: