Wie gelooft die mensen nog ?

In haar commentaar : "Als duivels in een wijwatervat" weet Karin De Ruyter in De Standaard van vandaag : "Beloftes en 'engagementen' van banksector blijven bijzonder vaag".

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=T62ERPRR&word=%22duivels+in+een+wijwatervat%22.

"Beleidsmakers en regelgevers mogen zich niet in slaap laten wiegen door dergelijke argumenten, en al evenmin door de vage beloftes en goedbedoelde voornemens waarmee banken nu komen aanzetten. Als de banken op korte termijn hun eigen beloftes niet concreet invullen met afdwingbare maatregelen en engagementen, moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen en zelf regels opleggen. Het financieel systeem is te belangrijk voor onze economie om het over te laten aan wat vage gedragscodes van bankiers, zo hebben we het afgelopen jaar tot onze schade en schande geleerd."

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Lees ook : "Mooie praatjes" :

http://www.tijd.be/nieuws/commentaar/Mooie_praatjes.8229890-620.art.