BB

Nee, niet Brigitte, maar de Belgische begroting. Het begrotingstekort is in vrije val. Iedereen staat erbij en kijkt er naar.

"De regering wil de begroting in 2015 weer in evenwicht krijgen. Maar de voorspelde tekorten op de begroting voor dit jaar en de komende jaren gaan van kwaad naar erger. Het tekort voor 2010 wordt vandaag geraamd op 25 miljard euro". 25 miljard is vijf tot zes maal meer dan de oorspronkelijke schattingen.

Hup, vrolijk op naar de 7 % of meer en naar een nog véél slechtere heruitgave van de rampjaren tachtig, want toen was er tenminste nog geen wereldwijde crisis.

En toch blijven onze overlords geld uitgeven alsof het zand was. Een paar (onnozele) voorbeelden, maar vergeet niet, alle beetjes helpen :

- "België haalt 47 Irakeese vluchtelingen" naar ons land. Voor het eerst zijn "experten" ter plaatse gegaan om de vluchtelingen te selecteren. Kostprijs ?

- "De val van een mooiprater" : over de avonturen van de directeur van het Vlaams Huis in New York. Ik ken de man niet, maar ik ken het soort des te beter. En de kansen die die heren en dames krijgen groeit met het aantal overbodige instellingen dat we links en rechts blijven neerpoten. Kostprijs van al die "huizen" ?

Zo zijn er alle dagen tientallen, nee honderden voorbeelden, die zelfs de pers niet halen.

De enige manier waarop onze overlords de begroting op orde kunnen krijgen is door te vertrekken van zero base budgeting. Post per post nagaan wat essentieel is ; wat wenselijk is ; wat luxe is en wat verspilling is. En, believe you me, die laatste post is vele malen groter dan wat we ook maar kunnen geloven.

De regionalisering van dit land is uitgedraaid op een regelrechte financiële ramp : de federale staat deelde zoveel cadeautjes uit dat er bijna niets meer overblijft voor de eigen verantwoordelijkheden ; en de geprogrammeerde verdere regionalisering zal dat probleem zeker niet oplossen !

Aan de klassieke manier om het tekort op te lossen wil ik, hoewel we al goed op weg zijn, zelfs niet denken : torenhoge inflatie, waar iedereen, behalve de overheid, véél armer uitkomt.

En gezien de heren van de EU, die de markt van de gloeilampen o zo stevig beheersen, niet optreden tegen de (meer dan) verdubbeling van het toegelaten overheidstekort, zullen ze ook wel niet optreden tegen galloperende inflatie, zeker ...

De toekomst begint er echt inktzwart uit te zien.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Ik maak me soms behoorlijk nerveus om de vele jongeren die er niet in slagen de tering naar de nering te zetten,; die dat zelfs niet willen omdat zij, al dan niet terecht, menen dat zij recht hebben op alles wat ze menen "nodig" te hebben.

Ik bied aan al die jongeren mijn platste verontschuldigingen aan : onze nationale en regionale regeringen zijn geen haar beter.