Ja wadde

De Nederlandse prinses Maxima is benoemd tot adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties ; ze moet helpen banken wereldwijd voor iedereen toegankelijk te maken. Vaak is het voor mensen met een laag inkomen of kleine bedrijven moeilijk om een bankrekening te openen of om verzekeringen en leningen af te sluiten.

De diepgravende expertise inzake microkredieten van deze koninklijke hoogheid wordt wereldwijd erkend en geroemd.

1 comment:

Anonymous said...

Lippens was toch ook vrij ?