Buren

De Zwitserse filosoof Alexandre Jollien in Trends van 16 september :

"Ik hou van mijn moedertaal, het Frans. Maar ik houd evengoed van andere talen, zoals bijvoorbeeld het Engels. Dat we die rijkdom van talen en culturen hebben is goed, zolang dat niet vermengd wordt met nationalisme. Nationalisme is altijd iets gevraalijks geweest in de geschiedenis. Het heeft talloze conflicten en oorlogen veroorzaakt, niet in het minst in Europa.

Maar voor mij gaat het in de eerste plaats om de mens. Als we met die culturele rijkdom willen omgaan, moeten we op de eerste plaats onze naaste buur leren waarderen en zelfs beminnen. Dikwijls doen we het tegendeel. We oordelen mensen die zo dicht bij ons staan en anders zijn. ...

Ik kan bijvoorbeeld pleiten voor een grote openheid voor de culturen van Peru, maar hoe geloofwaardig is dat als ik tegelijk mijn Duitse landgenoten zou verketteren ? We moeten leren verschillen zien en van daaruit waardering opbouwen. ...

Als we echt mens willen worden, dan horen de waardering voor de naaste buur en een ruimere visie op de wereld samen. Pas zo worden we geloofwaardig."

Ter overdenking voor onze leeuwenvlag-zwaaiende en walen-hatende medeflamingen.

No comments: