Bedrijfs Kul Tuur

Willy Duron, een ex-topman van de KBC in De Standaard van verleden weekend :

-- "Weet u, alles steunt op greed, hebzucht, het eigenbelang. Iedereen wil het goed hebben.Wees maar gerust dat er binnen een paar jaar weer innovaties zijn die daarop inspelen".

Zo horen jullie het ook eens uit een totaal onverdachte, politiek correcte, bron.

-- "Bedrijfsprincipes binnenbrengen in non-profitorganisaties vraagt tijd. Ziekenhuizen horen niet graag spreken over een klant, ze hebben het liever over patiënten."

Meneer Duron wijdt zijn oude dag, onder andere, aan het besturen van non-profitorganisaties, die hij er wil van overtuigen dat ze ook bedrijven zijn. Een rampzalig idee !

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het hem, of om het even wie anders, nooit lukt. De kost om die "bedrijfscultuur" later weer terug te draaien naar een cultuur gebaseerd op naastenliefde - oei, wat een ouderwets woord ! - zal onmenselijk hoog worden ! We zien nu al de eerste rampzalige gevolgen van de "markt" cultuur in non profit. Hoe sneller die "politiek correcte" trend wordt afgebroken of omgebogen, des te beter.

No comments: