Ronduit schandalig

De werkgevers van het VBO zouden de inperking van de waanzinnig hoge ontslagvergoedingen voor sommige topmanagers willen binden aan een nieuwe ontslagregeling voor bedienden.

Terechte toorn van een vakbond : de schandalige overdrijvingen van ceo's en andere topmanagers kunnen niet gebruikt worden om de bedragen van gewone bedienden naar beneden te halen. En verontwaardiging van de krant, die terecht schrijft dat het VBO het debat vervuilt en dat die stelling tergen de borst stuit.

Zie : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=GO227MNJ&word=timmermans en
http://www.standaard.be/Meningen/Commentaar/.

Dit voorstel van het VBO bewijst eens te meer dat deze gepriviligieerde klasse nog altijd niet begrepen heeft waar het om gaat, dat zij in een ivoren toren leeft en haar eigen rol in het welslagen van een bedrijf enorm overschat.

Ik denk dat de zo geminachte hogere adel in de middeleeuwen meer contact hadden met "le commun des mortels" dan deze zichzelf overschattende en in weelde zwemmende nieuwe rijken, die alleen maar misprijzen kunnen opbrengen voor anderen die niet zijn zoals zij, en die daarin nog veel en veel te dikwijls gesteund worden door regering en media.

Want zelfs de meest sociaal voelenden onder hen - en gelukkig zijn die er ook, al moet je soms hard zoeken om ze te vinden - zelfs die weten dat ze veel beter zijn dan hen die ze ter hulp komen. Wie denkt dat de klassemaatschappij niet meer bestaat heeft geen ogen in zijn hoofd.

Zij die (o zo dikwijls) hun bedrijf door onkunde of hebzucht de vernieling in rijden zouden moeten verplicht worden een vergoeding aan hun werknemers te betalen in plaars van zelf een schandalige oprotpremie te incasseren. Dat zou pas rechtvaardig zijn.

2 comments:

charlowie said...

Uit de krant : "Oudere werknemers moeten een lager loon aanvaarden om aan de slag te geraken of te kunnen blijven", vindt Europees commissaris voor Sociale Zaken Vladimir Spidla.

Om nog wat meer aan de top te kunnen besteden zeker ? En hoe oud is die vent ? Intelligent is hij zeker niet.

pablo said...

En zeggen dat die kerel commissaris is voor "Employment, Social Affairs and Equal Opportunities".

Gelijke kansen ?????