Familiehulp

Ik lees op Kerknet :

"Vandaag, 15 oktober, is het Dag van de Verzorgende. Familiehulp, de autonome vzw van de christelijke werkgeversorganisatie ACW en ook de grootste dienst voor thuiszorg in Vlaanderen en Brussel, zet bij die gelegenheid alle verzorgenden in Vlaanderen in de bloemetjes."

Bij deze wil ik mij uit ganser harte aansluiten bij deze hulde. Ik zal nooit vergeten wat Familiehulp, Familiezorg en andere vrijwilligers voor mijn moeder gedaan hebben gedurende de laatste paar jaar van haar leven. Dank zij hun hartelijke en efficiënte inzet kon mijn moeder thuis blijven en ook thuis sterven. Zonder hen weet ik niet hoe wij het zouden gerooid hebben ...

No comments: