Typisch !

Er heerst "wrevel" in de Flaamse regering tussen de (nationalistische, nooit verkozen) minister van Financiën en Begroting en de socialistische minister van Onderwijs.

Lees :
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=AL2JB3ES&word=sfeer+in+vlaamse+regering+verzuurd.

De minister van onderwijs verwijt de minister van begroting dat hij extra wil besparen op onderwijs in de begroting 2010 om het probleem met de onderwijswedden op te lossen. De minister van begroting had in andere omstandigheden al getoond dat hij soms "eigenaardige" rekenkundige sommen maakt : zijn collega deed dat verleden week.

De minister van onderwijs verzet zich hevig tegen bijkomende besparingen :"Het is buitengewoon schadelijk voor onze economie om meer te besparen in onderwijs."

Let wel, dit is een socialistisch minister : hij heeft het niet over schade aan het onderwijs zelf, niet over schade voor de leraars en de leerlingen, nee, hij heeft het over de schade aan de economie.

En dan zijn ze verwonderd dat hun partijtje zo slecht scoort !

No comments: