Nog maar eens de goede oude tijd

-- Op 16 december 1690 :

de abdijkroniek van Vorst verhaalt hoe de Fransen met 7000 ruiters Geraardsbergen binnenvielen om Brabant af te schuimen en neer te branden (de abdijkroniek van Ninove meldde 6000 man). Ze werden echter tot staan gebracht in de buurt van Ternat en "Borgom". Op 16 december 1690 na de middag begonnen ze dan met hun hatelijke represaillemaatregelen. Weldra stonden er hoeven in lichterlaaie te Lombeek, Wambeek, Strijtem, Pamel, Meerbeke, Herfelingen, Oetingen, Denderwindeke ... Toen kraaide ook de rode haan in het hof te Berchem bij pachter Jan Vetsuypens.

Vrede op aarde, ook in de zeventiende eeuw ...


-- Van 16 tot 18 december 1745 was Jan-Baptist van der Stappen, meester-smid en schepen, naar Brussel geweest bij de hoofdmeier in verband met de onmogelijk hoge belastingen die de Fransen aan het Land van Gaasbeek oplegden. De wegen waren onveilig en niemand anders onder de wethouders had veel lust om de reis te wagen. Als vergoeding vraagt hij 9 gulden of 3 gulden daags, omdat wegens "de priculeuse weghen geduerende den oorlogh nimand en sochte te gaen selfs niet voor meerderen loon". Dat was tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, toen de Fransen voor de eerste maal (in dat conflict) Brussel waren binnengedrongen.

Belastingen, ook in de achttiende eeuw ...


Bron van de citaten : "Eeuwigdurend Pamels Kalender" door Gerard Van Herreweghen, Davidsfondsklokje, extranummer 1979.

No comments: