Groot kruisbeeld op kerkhof taboe ?

Een paar politiek correcte "grote lichten" en papenvreters - onder andere nog maar eens "een zoon van" uit Lebbeke - willen een volledige scheiding tussen kerk en staat. Geen enkel bezwaar tegen het afschaffen van de gepriviligieerde positie van nuntius en kardinaal en andere zinloze relieken uit het verleden, maar hun voorstel zou bij voorbeeld ook kunnen leiden tot het verwijderen van centraal geplaatste grote kruisbeelden op kerkhoven. Een kruis op een individueel graf zou wel nog kunnen.

Ik ben blijkbaar niet de enige tegenstander :

"De Raad van State liet zich in een advies al zeer kritisch uit over het voorstel. ‘Sommige van de regels die naar voren worden geschoven, kunnen tot gevolg hebben dat de vrijheid van mening, de vrijheid van eredienst, de gewetensvrijheid en de godsdienstvrijheid beperkt worden', klonk het. Maar er waren ook een pak technische opmerkingen. Enkele daarvan zouden via amendementen weggewerkt worden."

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=JA2JEBOD.

Kleinburgerlijke kleinzieligheid van o zo "ruimdenkende" vrijmetselaars en hun papenvretende aanhangsels ! De sporen van hun optreden zullen veel sneller gewist worden dan de sporen van de godsdienst die zij zo ijverig bestrijden.

Ik ben beschaamd in hun plaats !

En waarom hebben ze geen beetje geduld ? Indien ze gelijk hebben en godsdienst een achterlijke reliek is uit een zwart verleden dan zal het probleem zichzelf wel oplossen. Binnen een of twee generaties zijn er geen papen meer en worden de kerken musea vol onbegrijpelijke symboliek. Maar o wee ! Ze zijn er blijkbaar toch niet gerust in !

5 comments:

pablo said...

Mis vooral de reacties voor en tegen op de website niet. Onvoorstelbaar ! Arm Flaanderen ?

Anonymous said...

Papenvreters : zo vader, zo zoon.

Anonymous said...

Ofte : een slag van de molen !

Pablo Carpintero said...

Juist : de wieken van een molen maken ook een groot kruis. Hihi.

pablo said...

Ik begrijp echt niet hoe in dit land die rabiate blinde haat tegen het christendom en de Rooms katholieke kerk zo lang blijft nakoken.

Dat gaat echt mijn petje te boven.

Ook jonge mensen, die nooit "in de grote verdrukking" geleefd hebben voelen de primaire behoefte van na te kicken. Of willen ze ook gewoon politiek correct zijn ?