Eurostar

In mijn krant vind ik een een bladzijde grote publiciteit met excuses van de chief executive officer Eurostar.

Van goedkope en hypocriete schmalz gesproken. Brieven schrijven gaat nog net, Eurstar runnen bij winterweer lukt veel minder, en schadeloosstelling van de klanten is totaal uit den boze.

Hoeveel mensen laten zich hierdoor nog pooien ? En hoeveel meer mensen vliegen in een Franse colère en zweren dure eden nooit nog met dat bedrijf te reizen ? Het is in elk geval nog maar eens een bewijs dat de publicitaire en de bestuurswereld mijlenver afstaan van het leven van elke dag.

Gelukkig had ik nog niet ontbeten ; zoniet had ik in dit winterweer een andere krant mogen gaan zoeken.

No comments: