Algemeen belang

In verband met het Aquiris schandaal zou de Brusselse minister president aan zijn Vlaamse collega geschreven hebben :

"De Brusselse regering onderzoekt of er lessen kunnen worden getrokken inzake het toevertrouwen van zaken van algemeen belang aan privéondernemingen."

Goed bezig meneer de minister president, maar het zou veel nuttiger zijn indien deze reflexie zou gebeuren op nationaal en zelfs Europees niveau. De vrije markt en de "vrije" concurrentie scheppen minstens evenveel problemen als ze er oplossen ; en over 't algemeen met veel zwaardere gevolgen voor de bevolking of voor onze geldbeugel.

No comments: