Greed

Enkele citaten uit Tertio van 22.10.2008 in een artikel met een (zeer terecht) pleidooi voor een grotere overheidscontrole op de banken :

"Enkele grote privébanken hebben letterlijk en figuurlijk hun krediet verspeeld" (D. Barrez).

Als je bankiers vrijlaat, genereren ze zoveel mogelijk winst voor zichzelf en hun aandeelhouders : "We stoten deze dagen op de grenzen van de hebzucht. Enerzijds zien almaar meer mensen hun vermogen om hun basisbehoeften in te vullen achteruit gaan. Anderzijds zien we speculatiegolven die zich daar niets van aantrekken en zelfs de voedselprijzen opdrijven ... De meeste banken is het inderdaad niet te doen om het algemeen welzijn. Het winstprincipe primeert. ... De nagestreefde prioriteiten, zijn absoluut geen waardevrije materie." (D. Barrez).

"... willen we als samenleving eerst de putten delgen, en dan de privébankiers opnieuw onze economie laten plunderen en de samenleving onderuit te halen ? Dat is niet ernstig meer" (D. Barrez).

"De idee dat banken zichzelf voldoende reguleren is een mythe gebleken. De controle-instanties hebben gefaald in alle landen" (Prof. P. De Grauwe).

Ik zou zelfs verder gaan : de idee dat de markten zichzelf reguleren is een waanbeeld dat gevoed wordt door hebzucht.

"There is enough for everybody's need, but not enough for anybody's greed" (Mahatma Ghandi).

No comments: