Een Nederlandse mening

"Tot slot nog iets over het Health Consumer Powerhouse: dat is een private instelling die tot doel heeft de invloed van patiënten op de zorg te vergroten. De financiering van deze denktank is onduidelijk. Als financieringsbronnen worden slechts aangegeven unrestricted grants van (onder meer farmaceutische) bedrijven en instellingen en de verkoop van informatie aan klanten. Wie de ‘bedrijven en instellingen’ zijn en wat ze bijdragen, is niet te achterhalen. Voor een denktank die zegt de transparantie in de zorg te willen bevorderen, is dat op zijn minst verbazingwekkend.

Daarnaast blijkt dat de mensen achter het Health Consumer Powerhouse echte marktadepten zijn: zo vinden ze het voor consumenten een slechte ontwikkeling dat regeringen het gebruik van generieke middelen bevorderen - daarmee wordt namelijk de beschikbaarheid van duurdere merkmiddelen beperkt en zijn nieuwe middelen niet snel beschikbaar en vergoed. Dit verklaart misschien ook de onevenwichtigheid van de index met relatief veel vragen over vergoeding, directe toegankelijkheid en beschikbaarheid van (vooral) geneesmiddelen. De weging van de verschillende factoren in de index vindt plaats vanuit dit specifieke perspectief. De waarde van lijstjes wordt altijd bepaald door de bril waarmee je naar de werkelijkheid kijkt, maar nog meer door de wijze waarop ze zijn samengesteld. Dat geldt ook voor de European Health Consumer Index."


Zie : http://medischcontact.artsennet.nl/content/dossiers/1031001071/408171576/AMGATE_6059_138_TICH_R204172862948399/?PHPSESSID=a63d4efe04fc7ace06799e5a77f0f7b0 ; en http://www.healthpowerhouse.com/.

No comments: