Vandaag

Enkele, meestal bittere, reflexies bij De Standaard vandaag.

-- De Walen en Brusselaars horen het donderen in Keulen. Onze bevoegde Vlaamse excellentie heeft de franstalige candidaten voor het burgemeesterschap in drie Brusselse randgemeenten voor de tweede maal afgewezen. Volgens de letter van de wet schijnt hij gelijk te hebben (ik ben geen jurist). Maar de wijsheid heeft hij blijkbaar niet in pacht, en de franstalige heethoofden in die drie gemeenten ook niet.

Toegeven is nooit leuk, maar die gemeenten zijn al lang een verloren zaak voor Flaanderen. Daar kan geen enkele wet en geen enkel "moedig" politiek besluit nog iets aan veranderen. Die politiek moed komt veertig - vijftig jaar te laat. Maar er kan wel nog uitvoerig gemarchandeerd worden, over BHV en dergelijke. De wereldwijde crisis wacht wel.
* *

-- "Terreurvideo's zaaien onrust". Ja ja, dat komt ervan wanneer een kleintje wil meespelen met de groten der aarde. "Blague à part", want leuk is het echt niet : de videos worden zeer ernstig genomen "maar uiteraard is het niet uitgesloten dat het om een ziekelijke grap gaat." Een ziekelijke grap ? EEN GRAP ??? Wie zo'n video maakt en gebruikt is een ziekelijk crapuul. Waarschijnlijk zelfs een misdadig crapuul.

Echt of onecht, dit is er ver over !

Je zou zelfs bijna gaan betreuren dat - indien een van de drie personnages inderdaad een "levende bom" was - die bom niet is afgegaan gedurende het filmen.

Stel je even voor dat een groepje ziekelijke rechts-extremisten hier een dergelijk filmpje zou maken tegen een Arabisch land, of tegen homo-huwelijken, of tegen ... vul zelf maar in tegen wie of wat nog ... het land zou te klein zijn ! En terecht.

Maar misschien komt dit filmpje wel van zo'n debiel-achterlijk nazi -groepje dat nog wat wil stoken tegen onze islam broeders ? Lijkt het niet eigenaardig dat er enkels nederlandstalige bedreigingen zijn opgedoken ?

In ieder geval, wie hier achter zit, verdient om er achter te vliegen.
* *

-- Een mogelijke pedofiel wordt geklist in Gent. Hij heeft wel een wereldvreemde buurman - of is het weer de journalist ? Die buur zou gezegd hebben: "Ik ben er zaterdagavond nog binnen geweest . ... Die meisjes liepen daar rond ... Ik vroeg nog of ze niet naar school moesten ..."

Op zaterdagavond ?

In deze gek gedraaide wereld mag men zich echt aan alles verwachten.
* *

-- Op de website : België zou de automatische loonindexering beter afschaffen. Daardoor zou de kerninflatie sneller kunnen dalen. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Het economisch kernprobleem van de komende maanden ! Ik denk dat de muren van hun ivoren toren zo stilaan meters dik geworden zijn.
* *

De algemeen hooggeprezen, zo goed als gepensioneerde Erich Zabel meent dat het wielrennen "de essentie van het echte leven" is. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat hij zich vergist. Zo erg kan het toch niet zijn ?
* *

-- Maar ook een bijdrage waar ik echt van genoten heb. Marc Reynebeau over "Schandaal".

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=0H236573&word=overstekend+wild.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Nog over die terreurvideos. In de weekend-uitgave van een "kwaliteitskrant" wordt er nog een ganse bladzijde (inclusief foto) aan deze "mop" gewijd.

Dat zegt al meer over de ziekelijke instellingen van sommige individuen en over de sensatiezucht van sommige journalisten dan over het "feit" zelf.

Sommige "moppen" zijn niet goed te keuren, onder geen enkele omstandigheid.

Ja, ik heb wel degelijk gevoel voor humor. Maar dit was geen mop, maar smakeloos, ziekelijk afval.

Peace.