Blind love

Uit Kerknet :

"Volgens kardinaal Jean-Louis Tauran, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, zorgen moslims ervoor dat God is teruggekeerd in de Europese samenleving. Hij zei dat tijdens een toespraak aan de Universiteit van Napels. Moslims vroegen als belangrijkste minderheid in Europa meer ruimte voor God in de samenleving. Daardoor wordt er vandaag meer over godsdienst geschreven en gepraat dan jarenlang het geval was. Volgens de curiekardinaal rest er godsdiensten in Europa geen ander alternatief dan de dialoog aan te gaan. Zo’n dialoog is altijd een risicovolle onderneming. Ze vereist niet dat men zijn geloof opgeeft, maar wel dat men openstaat om meer te leren over de positieve aspecten uit het geloof van de ander. "

Wat je club zelf niet meer kan opbrengen zoek je dan maar bij een ander ... ik heb de klok ooit anders horen luiden ! Maar alla, we gaan met onze tijd mee zeker ?

2 comments:

jan azijn said...

Zoals ik ergens las, dit is geen progressiviteit of multiculturele broederliefde, maar pure onmacht.

jan azijn said...

Treurig, intreurig ...