Verdraagzaamheid

Hoe onvoorstelbaar snel onze samenleving in de laatste halve eeuw geevolueerd is wordt nog eens zijdelings aangetoond in :

http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2008/detail_objectID679343_FJaar2008.html

waarin enkele indicaties gegeven worden over de diepe afkeer van de toenmalige Nederlandse koningin van de Rooms katholieke kerk. En ik kan uit persoonlijke ervaring bevestigen dat die houding zeker niet eenzijdig was. Nog in de jaren vijftig van vorige eeuw werd ons ingepompt dat de protestanten bijna heidense ketters waren - alle omgang met dat soort mensen was resoluut te mijden.

Op het einde van haar leven werd diezelfde koningin geprezen voor haar grote inzet voor de toenadering tussen de kerken.

No comments: