Navelstaarderij ...

... of grootheidswaanzin.

Volgens mijn krant wist iemand van de VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten) dat er grote verschillen bestaan tussen Vlaamse gemeenten, bij voorbeeld voor de toepassing van geldboetes. In de kleinere gemeenten werkt men zelden met administratieve geldboetes, "terwijl in grootsteden als Antwerpen of Oostende duizenden dossiers eindigen in een boete."

De grootstad Oostende ... er zijn dus in het piepkleine Vlaanderen meer dan 20 grootsteden, want volgens de bevolkingsstatistieken, komt Oostende, de "koningin van de badsteden", ergens rond de 20e plaats ... in het land van de blinden is éénoog koning.

Kom jongens, neem jullie zelf en dit morzeltje grond toch niet zo ernstig ! Wij zullen er allen beter bij varen !

No comments: