Wakker worden !

Alle hoop is nog niet verloren. Hier en daar worden stilaan toch enkele groepen mensen wakker.

"Europese Kerken vrezen dat de maatregelen van de Europese Unie en haar lidstaten slechts de symptomen bestrijden en dus onvoldoende zijn om de huidige economische crisis te overwinnen. Dat schrijft de Conferentie van Europese Kerken (CEK) in een open brief aan de voorzitter van het Europese parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie. De brief is het resultaat van een drie dagen durend overleg van Europese kerkleiders, dat de voorbije dagen in Brussel en Mechelen plaatsvond.

'Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige crisis veel ingrijpender is, dan de analyse van de Europese instellingen wil laten geloven. Deze crisis stelt enkele vanzelfsprekendheden in vraag, die de basis vormden voor het economische beleid van de laatste decennia, zoals de deregularisering, het overheersende karakter van de economie in alle levensdomeinen en het overdreven benadrukken van winst en groei.' De Europese Kerken vragen in hun brief ook aandacht voor de ethische dimensie van de crisis. Dat moet ons aansporen tot een bezinning over onze levensstijl die te vaak gericht is op winst, consumptie en hebzucht, ten koste van het algemeen welzijn en de toekomst van volkeren en onze wereld. "

Zie : http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=85678.

En de nefaste gevolgen van de globalisering die grotendeels gebouwd is op verkeerde, ja zelfs vervalste premissen in verband met transportkosten én loonkosten ? Zijn ze die vergeten ?

Maar alla, alle begin is moeilijk. Een pluim voor de dames en heren die deze tekst hebben opgesteld.

No comments: