Geloftes

Mijn krant weet dat er in Melle tussen de meerderheidspartijen en de oppositie grote onenigheid heerst over een maandelijkse huisvestingsvergoeding van duizend euro voor de pastoor.

Terecht of onterecht, ik weet het niet en, eerlijk gezegd, het zal mij worst wezen.

Wat ik even wou aanstippen is dat een lid van de raad volgende bedenking had bij de hoogte van het bedrag. "Wat rest er nog van de gelofte van armoede", grapte hij.

Een ietwat zure grap : men kan natuurlijk van een "links" lid niet verwachten dat hij weet dat een gewone, bij manier van spreken "doordeweekse" pastoor nooit een belofte van armoede aflegt. Dat is voorbehouden aan sommige "merken" van paters en van nonnen.

Geen dank, graag gedaan.

1 comment:

charlowie said...

Gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede ... jaja, waar is de tijd ?