Onvergeeflijke fouten

De regering verwijt KBC "onvergeeflijke fouten". Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=GG2AANSI.

Dat verwijt is zeer terecht en zal hopelijk zware gevolgen krijgen voor de personen die de fouten maakten of toedekten. En zelfs de liberale minister van begroting weet nu dat "Het streven naar winstmaximalisatie is uitgemond in een grenzeloze hebzucht."

Maar waar komt die zware taal nu ineens vandaan ?

Eigenlijk maakte de KBC geen andere of zwaardere fouten dan Fortis of Dexia ; maar misschien heeft de KBC langer en moedwilliger gelogen tegen de regering of was de top van de bank zo incompetent dat ze niet langer wist wat er vlak onder haar neus gebeurde. Daarenboven waren dergelijke uitspraken van de regering in de crisisatmosfeer van eind vorig jaar misschien fataal geweest.

Overigens is het misschien ook zo dat de op financiëel-technisch gebied veel te dungezaaide specialisten in regering en administratie het niet kunnen opnemen tegen de armada's specialisten van de goed omringde heren van de haute finance. "Schooljongens" tegen "haaien" ?

Maar de regering moet toch oppassen met uitdrukkingen als "onvergeeflijke fouten". Het volstaat naar het "palmares" van de regering over de jongste jaren te kijken om te begrijpen dat de bevolking de regering juist hetzelfde zou kunnen verwijten.

De in de pers al meermaals aangekaarte chaos op financiën, het begrotingsonevenwicht, de verlammende besluiteloosheid en de staatshervorming immediately come to mind.

3 comments:

Pablo Carpintero said...

Royaal gesubsidieerde en zelf geconsacreerde cultuurpausen vindt men bij wijze van spreken op elke straathoek, maar toegewijde "public servants" met een diepgaande financiële kennis, die de staat tientallen miljarden nu ontdoken belastingen zouden kunnen opleveren, overvette of totaal overbodige subsidieregelingen zouden kunnen liquideren of afslanken, en de regering effectief bijstaan in het opzetten van reddingsoperaties en in het begrijpen van de jungle van de zakenwereld ? Nee, dat is véél te véél gevraagd.

Pablo Carpintero said...

En in Flaanderen is de schok nog zoveel malen heviger omdat de "zuivere" en trouwe epigoon van de Flaamse beweging, de bank van het Flaamse "establishment", de "ons kent ons" bank, de bank ook van "wat we zelf doen doen we meestal beter" nu ook betrapt werd met vinger, hand en voorarm in de vetpotten van de internationale hebzucht.

jah wah deh said...

KBC heeft ook "Lebensraum" gezocht in Oost Europe (tiens, tiens ...) en daar is blijkbaar alles nog dik in orde ; daar wordt tenminste niet over gecommuniceerd.

Wie gelooft die mensen nog ??