Drugs en andere gevaren

Raf De Rijcke in Tertio :

"Een maatschappij die feitelijk gedrag waar grote risico's aan verbonden zijn verheft tot norm, slaat een gevaarlijke weg in en komt op termijn in een uitzichtloze situatie terecht."

De man heeft het over drugs ; maar op hoeveel tientallen andere problemen kan deze zin toegepast worden, in de maatschappij, in de ethiek, in de economie en zelfs - en misschien vooral - in de politiek ?

1 comment:

Pablo Carpintero said...

OK ok lady B ... I suspect you will not agree (lol).