Superdemocraat

De voorzitter van een partijtje, wiens ambities onmetelijk veel groter zijn dan zijn macht, de man die van zichzelf zonder valse schaamte stelt "In de debatten excelleer ik", is ook een super democraat. Hij geeft grif toe dat zijn partij een paar jaar geleden in de regering stapte om het systeem van binnen uit verder weg te knagen. In zijn exposé nam hij zelfs het woord "verrottingsstrategie" in de mond - niet voor hemzelf of zijn partij natuurlijk. Dat zal alleen gebeuren wanneer we het stralende licht, het inzicht en de inspiratie van de leider niet volgen.

Maar ere aan wie ere toekomt.

De man is een superdemocraat. De leider geeft grif toe dat hij niet gesteund wordt door de Vlaamse publieke opinie. Tegen een ander "superdemocraat" zei hij volgens de krant : "Ik wil gerust samen met u wachten op een Vlaamse meerderheid die voor onafhankelijkheid kiest. Maar het zal niet komen, vrees ik." Toch blijft hij met hand en tand vechten voor Flaamse onafhankelijkheid, niet meer en niet minder. Die kinkels van kiezers begrijpen toch niet waar het allemaal om draait : ze hebben verlichte leiders nodig.

Een echte democraat dus : wat de kiezers niet willen, moet je hen maar door de keel duwen !
Maar die Vaamse kiezer blijft wel bekend voor zijn "common sense" en heeft wel andere zorgen aan de kop dan een zoveelste verklungelde staatshervorming.

Indien je echt meer wil weten over deze "electorale streber" : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=IV2ACCFJ&word=%22in+debatten+excelleer+ik%22.

PS : en nu maar hopen dat ik me na 7 juni die zin over de "common sense" van de kiezer niet zal beklagen.

No comments: