Statistische lulkoek

In een artikel over vrachtwagens en verkeersongelukken in mijn krant staat dat de veelgehoorde opmerking dat de buitenlands vrachtchauffeurs onze wegen onveilig maken niet blijkt te kloppen. In de ondertitel staat zelfs bondig "Buitenlanders : mythe".

De "bewijsvoering" : "Van de 151 ongevallen waarbij doden vielen waren er 120 vrachtwagens met een Belgische nummerplaat betrokken." De buitenlandse vrachtwagens zijn dus betrokken in 21 % van het aantal ongevallen met dodelijke slachtoffers.

Statistisch zijn die cijfers zo goed als zinloos. Ze kunnen maar betekenis krijgen wanneer ze vergeleken worden met het aandeel : door buitenlandse vrachtwagens in ons land afgelegd aantal kilometers / het totaal in ons land afgelegde aantal vrachtwagenkilometers.

Alleen indien dat aandeel significatief hoger ligt dan 21 % is de ondertitel van de krant correct.

No comments: