Arabisch

"Het stadsbestuur van Kopenhagen wil bij de start van het nieuwe schooljaar in september het Arabisch als derde taal introduceren, na het Engels en op hetzelfde niveau als Frans en Duits. Bedoeling is de integratie van jongeren van Arabische origine een handje te helpen met het behalen van goede punten. ... Tien procent van de 31.000 leerlingen op middelbare scholen in Kopenhagen spreekt thuis Arabisch."

Zie : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DF2AEKUG&word=%22arabisch+als+derde+taal%22.

Commentaar ? Ik niet, nee ... alleen maar een italiekske.

1 comment:

Anonymous said...

In Gent spreekt een kwart van de leerlingen in het lager onderwijs thuis een andere taal dan het nederlands, en ik verwijs hier niet naar het gents ...