Zwanen op de Theems

Hts is komkommertijd, maar de krant moet gevuld worden. Daarom dan maar één volledige bladzijde over de telling van de zwanen op de Theems, een oude jaarlijkse traditie.

Je zou dan verwachten dat de journaliste haar artikel herleest om er de tegenstrijdigheden of onsamenhangendheden uit te vissen.

Nee, dus. Maar ja, wat kan je verwachten van een kwaliteitskrant ...

No comments: