Allochtonen

"De werkloosheid bij de arbeidskrachten die in het buitenland geboren zijn ligt 2,5 keer hoger dan bij de geboren Belgen. Nergens elders is de kloof tussen beide bevolkingsgroepen zo groot. Dat blijkt uit een vergelijking van veertien industrielanden door de denktank Oeso.

Dat migranten problemen hebben om zich te integreren op de Belgische arbeidsmarkt wordt hiermee bevestigd. Maar nu blijkt ook dat het probleem nergens zo prangend is als bij ons."


Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1139098/2010/07/30/Belgische-arbeidsmarkt-lust-migranten-niet.dhtml.

Dat er relatief minder allochtonen werken geloof ik grif : wandel eens in volle namiddag door de allochtonenbuurten of de winkelstraten van Gent. Kijk naar het publiek en naar de rondcruisende autos.

Dat ze problemen hebben om zich te integreren in de arbeidsmarkt geloof ik ook. Alleen, ligt het probleem bij de arbeidsmarkt (de werkgevers) of bij hen zelf ?

Maar ja, zelfs het stellen van die vraag toont al racistische trekjes, of niet soms ?

1 comment:

pablo said...

Bij hen zelf, of misschien zelfs bij de vrijgevigheid van de Belgische staat ?