Ik ben er echt niet goed van

Zie de recente post : "Zo erg is het dus gesteld".

Landverrader ? Collaborateur ? Hoe de betekenis van een woord over 60 jaar tijd totaal omgekeerd kan worden.

Wat is dan de volgende stap ? Onuitwisbare, onredelijke, blinde haat tegen eenieder die anders denkt dan jij zelf - en voor de Vlaamse navelstarende nationalisten gebruik ik het woord "denken" hier in een zeer brede betekenis. Bloedvergieten of moordpartijen ? Een scheidingsmuur door het meer van Genval ? Grenscontrole aan de poorten van Brussel ?

Hoe dom kunnen mensen toch worden ! Wat is een volk ? Wat is een natie ? Wij zijn toch allemaal kinderen van dezelfde ouders ?

1 comment:

penelope said...

Interneringskampen voor Vlaams-gevaarlijken ? Denkt die man dat hij nog in de jaren dertig leeft ?