Poets, wederpoets

Ik kan Marcel Sels soms best pruimen : zijn extreem franstalige commentaren en rabiaat anti-Flaamse analyses vormen een goed tegengewicht tegen de separatistische of confederale onzin die ik dagelijks moet slikken in de Vlaamse media.

Deze keer echter heb ik echt kwaadwillig leedvermaak. Sels wijdt een venimeus artikel aan het feit dat sommige frans- en anderstaligen in de omgeving van Brussel blijkbaar niet in hun taal gediend raken door de 112. In typisch Selsiaans : "C'est le genre d'histoires qui révèlent un pan détestable du nationalisme flamingant, à l'esprit étroit, qui grappille inlassablement des petites victoires de pacotille, rogne les droits des autres."

Lees : http://blog.marcelsel.com/archive/2010/07/24/flanders-unsafe-for-foreign-travellers.html#more.

Eigenlijk stel ik mij hier bijzonder kwaadaardig op, maar misschien was het hoog tijd dat sommige franstaligen nu ook eens kunnen "profiteren" van de kortzichtige, stompzinnige - en soms levensbedreigende - opvang die Vlamingen in en rond Brussel decennia lang voor lief moesten nemen : "Comprends pas le flamand". Naar het schijnt gebeurt dat nog. En worden Vlamingen in Wallonië ook prompt in het Nederlands geholpen ?

Wanneer gaan beide zijden eens de verdraagzaamheid kunnen opbrengen om noodlijdende mensen te helpen, al ware het in het Swahili ?

No comments: