Lied van mijn land

Onder die titel schrijft Mia Doornaert een analyse van de Vlaams-Belgische verhoudingen waar ik bijna woord voor woord kan achterstaan. Een schitterend artikel !

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=7N2SVV7E&word=lied+van+mijn+land.

Een paar uitreiksels :

"De voorvechters van een meer autonoom Vlaanderen bekritiseerden de oude 'natiestaat'. Maar het Vlaamse Gewest kopieert, met zijn centralisme en bedilzucht, de negentiende-eeuwse natiestaat. Zijn onaflatende stroom regels en regeltjes dreigt initiatief en ondernemerschap te verstikken, en de bureaucratie verder te doen aanzwellen."

en vooral :

"De hervorming moet als doel hebben België beter te doen werken, niet het federale niveau genadeloos verder te verzwakken. Het is politiek-intellectuele oplichterij te beweren dat België binnenkort overbodig is, omdat het pijnloos zou oplossen in een Europese superstaat."

Amen !

Tussen haakjes, "Lied van mijn land" is ook altijd een van mijn favorieten geweest ; niet de bombastische en oorlogszuchtige "Vlaamse leeuw".

No comments: