Koterij

"Mensen die een tuinhuis of zwembad willen bouwen, zullen daar vanaf 1 december meestal geen vergunning meer voor nodig hebben."

Lees : http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/geen-vergunning-meer-voor-kleine-constructies/article-1194776042265.htm.

De bevestiging van de cultuur van de koterij in Flaanderen. De wanorde van onze bouwgewoontes stemt winderbaarlijk overeen met onze chaotische gedachtengangen.

No comments: