François Houtart

Een magistrale uiteenzetting van deze oude Jezuiet.

Lees : http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/07/22/toespraak-fran%C3%A7ois-houtart-bij-de-uitreiking-jaap-kruithof-prijs.

Absoluut aanbevolen lectuur. Een uitreiksel :

"In Europa heeft de financiële en economische crisis de hegemonie van het kapitaal nog niet weten te doorbreken. Ondanks alle sociale gevolgen, de werkloosheid en de afbouw van de door zware strijd verkregen sociale verworvenheden, ondanks het feit dat het systeem de kosten van de crisis afwentelt op de meest kwetsbaren, zijn er toch weinig mensen die de markteconomie – het troetelwoord van het kapitalisme – in twijfel willen trekken. Dit is zeker zo als men de term ‘sociale markteconomie’ durft gebruiken.

Het Verdrag van Lissabon heeft de principes van het economisch liberalisme als in marmer gebeiteld. Openbare diensten worden verder geprivatiseerd. De economische lobbies hebben de instellingen van de Europese Unie bezet.

Het is hún logica die de bovenhand haalt bij financiën, het klimaat of de agro-energie. Het monetaire beleid is minder stringent als de banken moeten worden gered, maar wordt opnieuw superstreng om de openbare diensten en goederen aan te pakken."

No comments: