Brugpensioen

Een lovenswaardig en rechtvaardig perspectief :

"Het is niet immoreel om de oudere die afgedankt wordt uit de armoede te houden, maar wel om banken en bedrijven die de wereldhuishouding ontwrichten, te laten betijen."

Guido Vos in een lezersbrief in Tertio van 16 juni 2010.

Inderdaad, zij die hun kanonnen richten op het brugpensioen vergissen zich van doelwit !

No comments: