Het overwegen waard

"Beleidsmakers, politici, zelfs wetenschappers, ze zijn het globale plaatje kwijt. Ze focussen zich op hun eigen werkterrein. De ene op gezondheidszorg, de andere op armoede, nog een andere op klimaatbeleid. Maar niemand lijkt nog te beseffen dat al deze beleidsdomeinen samenhangen, en dat een keuze op één terrein gevolgen heeft op een ander. En dat politiek ook ideologische keuzes behelst, en niet alleen draait om wat technische modellen. Alsof een regering, een Europese commissie, een schepencollege enkel een zakenkabinet is, een raad van bestuur van om het even welke op winst gefocuste bierbrouwer.

Europees bekijkt niemand de sociale gevolgen van de liberalisering van de Postmarkt. Deze wordt verkocht alsof het om een louter technische ingreep gaat, zoals vele zogenaamde efficiëntieverhogende maatregelen in de openbare dienstverlening. Terwijl de meeste burgers niets hebben aan deze liberalisering en de meeste werknemers van Postbedrijven er alleen op achteruit gaan. Zelfs Europarlementsleden beseffen niet dat ze permanent ideologische keuzes maken, die jammer genoeg alleen de liberale richting uitgaan."

Meer van dat liefs op : http://www.dewereldmorgen.be/blog/luc-purnelle/2010/07/05/baska-bir-d%C3%BCnya-m%C3%BCmk%C3%BCn.

No comments: