Inpakpapier

In een lezersbrief op de website van De Standaard lees ik : "Elk logisch denkend persoon weet dat het 'federaal' inpakpapier een last is dat niet betaald kan worden."

Wat is logisch ? Het woord logisch is gevallen, dus tegenspraak is niet meer mogelijk, want onlogisch.

Maar is het niet juist omgekeerd, dat we al dat regionaal gebrul en gemodder eigenlijk niet kunnen betalen ?

Dit is een discussie tussen doven : iedereen heeft honderd procent gelijk, en een oplossing is niet in zicht. Maar denken jullie echt dat het beter zal gaan in de ministaatjes die zullen overblijven na de implosie van België ? Hoe naïef kunnen jullie zijn ?

Onverdraagzaamheid, machtswellust en incompetentie zullen blijven regeren ! Dat zijn de problemen die nu elke oplossing blokkeren ; dat zijn de problemen die altijd alle oplossingen zullen blokkeren, ook in de komende broederstrijd tussen bij voorbeeld Gent en Antwerpen, om van Bommerskonten nog maar te zwijgen.

1 comment:

Anonymous said...

Logisch denken = politiek correct denken. Of niet soms ?