Toevallige vondst

Uit : "Bloemlezing van gerechtelijke uitspraken" in Het Land van Aalst, jaargang XXIV 1972, nr 1 blz 8 :

Jeronimus de Quesnoy, zn. Frans, geb. te Brussel, oud 52 jaar, "meester in het beelthouwen" die het "epitaphium van bisschop Antonius Triest in de kercke van Ste Jan maeckende", er "sodomie bedreven hadde met twee knechtjens sijnde coraelkens van deselve kercke het eene audt omtrent de 8 jaeren ende het andere audt omtrent de 12 jaeren, alsoo hij beijde deselve vandoen te hebben heel naeckt om de Engelkens naer te maecken", werd veroordeeld om "op de Cooremerct an eenen staeck gewoelt ende verbrant te worden in asschen". (Gent, 28.9.1654).

Voor hen die het niet weten, het prachtige grafmonument staat nog steeds in de St Baafskathedraal in Gent. Maar de beeldhouwer heeft zijn driften duur betaald - zijn hoge connecties hebben hem niet gered.

Hieronder een foto van het grafmonument van bisschop Antonius Triest.


1 comment:

pablo said...

Read :

http://www.glbtq.com/arts/duquesnoy_j.html.