Separatisme

Paul Goossens in De Standaard :

"De zeer selectieve verontwaardiging over bestuurlijke wanorde, is een gedroomd breekijzer om de Belgische staat uit haar hengsels te lichten. Met die kreet krijg je van Ieper tot Maaseik gegarandeerd applaus bij dokwerkers, magistraten, gepensioneerden en professoren kerkelijk recht. Het wekt bovendien de illusie dat het separatisme een geloofwaardig en goedkoop alternatief is en dat homogeniteit een noodzakelijke voorwaarde voor bestuurlijke efficiëntie is. Het separatisme is een politiek concept uit de prehistorie, uit de tijd dat grenzen nog grenzen waren en iedereen een leven lang op zijn akker ploegde. Puur retro. Zoals je het falen van Europa niet oplost door de euro af te schaffen en een Vlaamse centrale bank op te richten, zo los je de Belgische knoeiboel niet op door het land te splitsen en een Vlaamse identiteit in elkaar te knutselen." (My italics.)

Lees :
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=RH2PVI8N.

Een deel van politiek correcte Flaanderen staat nog maar eens op zijn achterpoten (lees - hoewel puur tijdverlies - de reacties van meerdere lezers). Politiek correct Flaanderen noemt dit artikel van Goossens "vuilbekkerij".

Ik word echt doodsbang wanneer ik er aan denk dat dit soort navelstaarders hier binnen enkele maanden het roer in handen zouden kunnen krijgen !

No comments: