Godsdienstlessen - bis

Eindelijk een (aarts)-bisschop die zegt wat een niet onbelangrijke minderheid van zijn "troepen" al jaren denkt.

Vele (de overgrote meerderheid van ?) leraars en inspecteurs vinden dat het normaal is dat het godsdienstonderwijs niet meer zo katholiek is als vroeger. De samenleving is veranderd en de instroom in de katholieke scholen is ook niet confessioneel meer.

Nochtans heeft het katholiek onderwijs in mijn ogen slechts bestaansrecht indien het ook een duidelijk katholieke boodschap verkondigt. Maar dit onderwerp is al sinds jaren taboe want "klantonvriendelijk".

Godsdienst is een complexe, totaal onlogische en irrationele materie en niet geschikt voor behandeling door à la carte nieuwlichters. De onderliggende "waarheid" verandert niet omdat de tijden veranderen. En de boodschap moet niet aangepast worden aan de klant (de verpakking waarin de boodschap verkocht wordt misschien wel).

Indien de klant de "traditionele" boodschap niet meer wil is dat zijn goed recht en moet de winkel maar gesloten worden. Waar er geen vraag meer is zal het aanbod wel vanzelf verdwijnen.

Trachten te overleven met een aangepaste verwaterde boodschap is in elk geval niet meer dan een uitgestelde zelfmoord. En dat wordt nu al decennia lang jaar na jaar na jaar bewezen.

5 comments:

Pablo Carpintero said...

Ik kan maar niet begrijpen waarom godsdiensthaters en overtuigde ongelovigen zich zo druk maken over het voortbestaan van religies, meer bepaald van de RKK.

Het enige wat ze nodig hebben is een dosis geduld, want een grote meerderheid van de RKK doet verduiveld - het woord is niet onschuldig gekozen - efficiente pogingen om zichzelf van de kaart te vagen :

- ze verwaarloost de ideologische opleiding van haar schapen ;

- ze heeft véél te véél bedienaars die alles behalve een voorbeeld zijn van een evangelische levenswijze en die, om een totaal verouderd beeld te gebruiken, dienaren zijn van Satan.

Pablo Carpintero said...

Zonder enige ironie : ik geloof dat alleen een deus ex machina het instituut nog kan redden.

Anonymous said...

Vandaag in de krant : "Hoe geef je les over het christendom als de kinderen in je klas nog amper weten wie Jesus is ?"

Dat zegt toch alles, niet ?

Pablo Carpintero said...

Uit Terto van 14 april op blz 4 over godsdienst (les, beleving ?) :
de kruisweg wordt gekoppeld aan de opkomst en ondergang van idolen.

"Zo verbinden we de statie waarin Jesus voor de eerste maal valt aan het eerste druggebruik van Tom Boonen. Het truitje van de wielrenner is daarbij een eigentijdse relikwie."

Alleen al het intikken van deze baarlijke onzin maakt me ziek !

Pablo Carpintero said...

Lees ook : http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID710272_FJaar2010.html.