9 mei 1743

Dit is grotendeels een herhaling.

Uit "Eeuwigdurend Pamels Kalender" van de betreurde Gerard Van Herreweghen :

In het molenaarshuis sterft Maria Mattens, weduwe van Franciscus van Lierde en vrouw van Gerard van Lierde, beiden molenaars. De weduwnaar hertrouwt reeds op 3 sept. met Elisabeth Bavegems, want de molen moet voortdraaien. En als Gerard van Lierde op 6 april 1754 overlijdt, trouwt de molenarin op 11 jan. 1755 met Petrus-Jan de Kerpel. Zo kunnen er op de duur vier-vijf soorten kinderen in één huis wonen."

We weten niet of Franciscus Van Lierde verwant was met Gerardus Martinus Van Lierde. De eerste stierf in Pamel in 1741, de tweede was geboren in Idegem voor 1723 en stierf te Pamel in 1754.

En nu de gecompliceerde gezinssituatie :

-- Franciscus en Maria Mattens, die uit Lennik kwam, hadden twee zonen en twee dochters ;
-- Gerardus Martinus en Maria Mattens hadden een dochter.
-- Gerardus en Elisabeth Baveghems hadden zeven kinderen, waarvan twee zoons. De tweede oudste was Joannes Josephus, geboren in 1746. Hij bleef op de molen en stierf er in 1811 ; hij trouwde met Maria Josina Covens. Beide koppels horen in mijn stamboom.
-- Elisabeth Baveghems en Petrus Joannes De Kerpel hadden bij mijn weten geen kinderen meer.

Voor de verdere lijn zie de post van June 29 1807 .

No comments: