Kernenergie

De Tijd titelt :

"Toekomst Belgische kerncentrales in handen van falende politiek".

En van de roofridders en -baronnen van de energiesector !

No comments: