MeiJarenlang stilgezwegen in de officiële kerk wegens veel te schmalzy en wegens sentimentele tekst, komt deze Vlaamse klassieker stilaan terug. Niet de beste interpretatie op You Tube maar de enige die voor mij in aanmerking komt.

De onbegrijpelijke constructies van een Oosterhuis : wat een diepzinnige en verheven kunst ! Maar dit ? En toch komt het terug !

No comments: