Eén woord

De Standaard publiceert een "commentaar" waaruit nog maar eens ten overvloede blijkt dat de politici ons voor onnozele nincompoops houden.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=II2QEIRG&word=het+lijkt+op+een+mislukte+haiku.

Ik wil daar verder geen commentaar aan besteden behalve aan een uiterst belangrijk detail : één woord dat alles zegt over de geestestoestand van vele onder onze "leiders".

De redacteur geeft een lijst van de vijf vragen waarop de "strijdende" partijen zouden moeten antwoorden. Ik citeer :

"Hoe een andere staat bekomen zodat de landsdelen minder ruziën en er meer beslissingen vallen?
Hoe het budgettaire gat van de crisis snel dempen zonder de economische en sociale groei te schaden?
Hoe een nieuwe economie opbouwen?
Hoe het federale overheidsapparaat veel beter doen functioneren voor een veel lagere prijs?
Hoe de pensioenen en de rest van de sociale zekerheid aanpakken zodat de essentie ervan overeind blijft?"

De vragen lijken redelijk ; de volgorde lijkt nergens naar. Die andere staat is niet het hoofdprobleem. De budgetaire crisis is zonder meer het belangrijkste probleem en de meeste andere problemen hangen er eigenlijk mee samen.

Maar hoever en hoe diep de verzieking van onze maatschappij gevorderd is blijkt nog maar eens uit één woord in de vierde vraag : "federale". Waarom moet alleen het federale overheidsapparaat beter functioneren "voor een veel lagere prijs" ? Alsof de Flaamse en de andere "deelstaatregeringen" alles perfect doen. Ook daar zijn grote besparingen mogelijk en nodig.

Het Flaamse dogma - en meer is het niet - is op een paar decennia zo diep in onze maatschappij ingebakken dat een rationele redenering zo goed als onmogelijk geworden is.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Mensen die systematisch meer uitgeven dan ze verdienen worden soms onder curatele geplaatst en/of financieel begeleid. Dat is exact wat onze overheden nodig hebben want ook zij kunnen het onderscheid niet maken tussen :

.. strict noodzakelijke uitgaven ;
.. in de huidige omstandigheden onbetaalbare uitgaven,
.. en totale, onverantwoorde verspilling.