Toekomst

Moesten allen die het nodig en politiek correct vinden om het verleden af te breken aan de hand van onze huidige criteria zich richten op het creatief voorbereiden van de toekomst, dit stukje land van niemendal zou een veel betere plaats zijn om in te wonen.

Waarom zouden wij ons altijd opnieuw uitvoerig moeten excuseren voor de "fouten" van onze voorouders, terwijl wij van morgen tot avond nieuwe, soms misdadige stommiteiten aan het brouwen zijn ?

Nog maar eens de splinter en de balk ?

No comments: