Ramadan voor iedereen

Een journalist heeft de ramadan mee beleefd :

"Misschien moet iemand zich eens buigen over een ramadan light. Het concept is goed, maar het kan een make-over gebruiken. Een vastenperiode die meer weegt op het armoedebeleid en minder op het individu, zodat deze zonder geeuwhonger, afkickverschijnselen en knagende hoofdpijn door de dag raakt. Maar streng genoeg om de instant gratification die men als normaal beschouwt tegen te gaan. Zodat we weer de waarde gaan beseffen van pakweg een brood of een glas water. En misschien moeten we allemaal maar eens aan deelnemen aan die ramadan. Niet vanuit een religieuze invalshoek, maar als een vorm van onthaasting. Eens nadenken of we effectief gelukkiger worden als we elke impuls meteen inwilligen."

Mooie woorden, maar als zeventig jaar oud (bijna ex-)katholiek die de preconciliaire vasten nog heeft beleefd, kan ik alleen wenen om zoveel onwetendheid.

Wij hebben onze eigen deugdelijke medicatie weggegooid, en moeten ze nu elders gaan zoeken ? Kom zeg !

No comments: