Frisse Vlamingen

"Vlaanderen heeft recht op zijn eigen geld, om de ondernemers met pit een ruggesteun te geven, maar ook om duizenden overtollige federale ambtenaren met pensioen te sturen, en te vervangen door overtuigde Vlamingen – ik weet hoe lang de lijsten sollicitaties zijn die ge dagelijks ontvangt. Die willen tenminste de handen uit te mouwen steken om in al de geregionaliseerde domeinen het andere Vlaamse beleid kleur en inhoud te geven. Er moeten nieuwe frisse volks-culturele en sportieve verenigingen voor alle leeftijden de trotse Vlaamse boodschap uitdragen, open naar de wereld, maar weg onder de voogdij van de monarchie, de kerktoren en het ACV."

Uit : http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/09/04/bart-laat-u-niet-doen.

Cliché op cliché in de stijl van de jaren 30/40. Wij weten al waar we aan toe zouden zijn indien deze frisse, overtuigde "kerels en karlinekkes" ooit onze toekomst "kleur en inhoud" zouden geven.

No comments: