Oosterweel

Het Oosterweel dossier komt weer aan de oppervlakte drijven.

Uit De Standaard :

"Eén van de vele slechte gewoonten van de Belgische federale politiek is dat de besluitvorming sterk gedomineerd wordt, niet door edele politieke overwegingen maar door zuiver partijpolitieke. ...

... De vraag is: zal de eindkeuze die de Vlaamse regering daarover neemt over ten laatste 24 dagen, ook gedomineerd zijn door partijpolitieke overwegingen? Dan is die regering in de grond ook geen haar beter dan de vaak gelaakte federale regering. Dan is de Vlaamse politiek de Belgische politieke cultuur nog niet ontgroeid."

Vlaamse politiek ??? Natuurlijk zullen de partijpolitieke belangen primeren ! Ik zou bijna durven zeggen dat beslissingen waarbij partijpolitieke belangen niet primeren meestal onbelangrijke beslissingen zijn die geen invloed hebben op het gedrag van het kiezersvee.

No comments: