Engels

Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, wil in de scholen het Frans als tweede taal laten vervangen door het Engels. De Brusselaar meent zelfs dat het Engels in de hele Europese Unie op plaats twee moet komen.

Lees :
http://www.vandaag.be/binnenland/47662_minister-smet-engels-tweede-taal-in-vlaamse-scholen.html.

Twee opmerkingen :

-- de tijd dat je een Vlaming moest aanwerven indien je een tweetalige medewerker wilde ligt al decennia lang achter ons. Ik heb de indruk dat het onderwijs van het Frans in Vlaamse scholen in hetzelfde sukkelstraatje zit als het godsdienstonderwijs in de zogenaamde "katholieke" scholen. Zij die uit het onderwijs komen menen dat zij hun onderwerpen kennen, maar ze dolen.

-- Gelukkig heeft onze Flaamse excellentie op Europees niveau niets in de pap te brokken. En waarom kiest hij niet onmiddellijk Chinees als tweede taal ? Hij wil toch overkomen als een toekomstgericht heerschap ?

3 comments:

Anonymous said...

zouden we niet beter turks of marokaans leren als 2 de taal???

pablo said...

Nadien zal je toch Chinees moeten leren !

B.N. said...

In een Brits tijdschrift las ik wel eens een artikel dat Frans als wereldtaal afgedaan heeft.
En het is niet ongewoon om Franstaligen en Nederlandstaligen met elkaar in het Engels te zien praten. Maar Nederlanders en Vlamingen spreken soms ook Engels met Zuid-Afrikanen die Afrikaans als moedertaal hebben.
(Het is me niet bekend of Groningers en West-Vlamingen ook Engels spreken om elkaar te begrijpen.)
Engels is "de gemakkelijke oplossing" geworden. Maar ik hou toch meer van een wereld met wat meer variëteit, waarin een Duitser en een Fransman samen bijvoorbeeld een gesprek in het Frans of Duits kunnen voeren in plaats van in het Engels. Waarin een Spanjaard en een Roemeen elkaar begrijpen zonder de omweg van het Engels.